ӰƵ

Apply
You maybe looking for:

Documents and Reports

Information published in accordance with Act No. 111/1998 Coll. on Higher Education Institutions / Informace povinně zveřejňované podle Zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách.

Governance Documents / Vnitřní předpisy


Accessibility of study programs for physically disabled students / Dostupnost studijních programů pro studenty se zdravotním postižením

Not all classrooms in the ӰƵ building are accessible to students with physical disabilities. Nevertheless, in case a physically disabled person is enrolled into ӰƵ, the University shall approach their needs and design an individual study plan. / Sídlo AAVŠ prozatím neumožňuje bezbariérový přístup do všech učeben. V případě zájmu studenta o studium se bude snažit AAVŠ vstříc, mj. i prostřednictvím individuálních studijních plánů.